0%
Advarsel: JavaScript kørsel er slået fra i din browser. Du er muligvis ikke i stand til at besvare alle spørgsmål i undersøgelsen. Kontroller din browsers indstillinger.

JOBLAND spørgeskema

Dette spørgeskema er udarbejdet som en del af et Erasmus+ finansieret projekt kaldet JOBLAND. Projektets formål er at udvikle redskaber og materialer som kan understøtte arbejdet med ’karrierelæring’ i grundskolens indskoling og mellemtrin.
Projektet involverer partnere fra ni europæiske lande.

Karrierelæring handler om at hjælpe børn til at forstå, hvem de kan blive og hjælpe dem til at udvikle en sund forståelse af sig selv, som kan understøtte at de får øje på og udnytter de muligheder de har. Karrierelæring inkluderer aktiviteter i skolen som bidrager til at øge elevers viden om verden, forståelse af sig selv og til at inspirere fremtidige planer.
Hensigten med karrierelæring er bl.a. at understøtte, at børn stille og roligt udvikler gode grundlag for at træffe et uddannelsesvalg, når de engang skal til det. Hensigten med karrierelæring er således ikke at få eleverne til tidligt (fx i indskolingen eller mellemtrin) at træffe et uddannelsesvalg. De aktiviteter, der understøtter karrierelæring, kaldes i spørgeskemaet Karrierelæringsaktiviteter.

Vi er interesseret i at få viden om hvad lærere, lærerstuderende og UU-vejledere mener om karrierelæring, om og hvordan der i skolerne arbejdes med at understøtte elevernes karrierelæring og om de nævnte professionelles behov.
Der er 26 spørgsmål i undersøgelsen.